Selecteer Pagina

Stelpstra clusterregiseur voor Noord-Nederland

door | 10 okt, 2023 | Nieuws

Tjisse Stelpstra is aangesteld als clusterregisseur voor het industriecluster in Noord-Nederland. Zijn taak is knelpunten in de energietransitie op te lossen en te sturen op vooruitgang.

Minister Micky Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vorige week vijf clusterregisseurs benoemd voor de vijf industriële gebieden: Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Zeeland-West Brabant en Rotterdam-Moerdijk.  Deze clusterregisseurs houden de voortgang van projecten in de gaten en lossen knelpunten rond de investeringen in de energie-infrastructuur op tussen bijvoorbeeld bedrijven, overheden en netbeheerders.

Stelpstra, voormalig gedeputeerde voor de provincie Drenthe, is als clusterregisseur benoemd voor Noord-Nederland. Adriaansens zegt blij te zijn met de benoemingen: “De totale CO2-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is, komt neer op ruim 90 procent van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Maar de verduurzamingsopgave geldt niet alleen voor de maatwerkbedrijven. We willen graag dat de gehele industrie hier in Nederland de stap van grijs naar groen maakt. Daarom ben ik blij met deze vijf regisseurs. Ze zijn vanaf nu de bruggenbouwers tussen alle betrokken partijen in een cluster, maar ook tussen Den Haag en het cluster.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste industrienieuws uit de Eemsdelta direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Gelukt, je bent ingeschreven. Veel leesplezier!