Selecteer Pagina

Die circulaire economie krijgt vorm!

door | 2 jun, 2024 | Column

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in roerige tijden leven. We rollen van de ene crisis in de andere: de klimaatcrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, grondstofcrisis en biodiversiteitscrisis. Sterker nog, sommige crisissen worden zelfs van tevoren aangekondigd. En dit alles gebeurt te midden van ernstige geopolitieke spanningen en transities, die vaak nauw samenhangen met deze crisissen.

Tekst: Nienke Homan

 In deze tijden kun je twee dingen doen. Je kunt rustig blijven zitten en hopen dat alles weer normaal wordt, tegen beter weten in. Want hoe groot is de kans dat alles weer als vanouds wordt? Of je kunt in actie komen. De mouwen opstropen en bijdragen aan oplossingen. En laat dat nu precies zijn waar ondernemers goed in zijn! Kleine en grote bedrijven bestaan omdat medewerkers een neus hebben voor trends en ontwikkelingen. Zij zien waar de markt naartoe gaat en zijn al bezig met de toekomst. Dan komt het aan op timing: op het juiste moment besluiten een nieuwe markt aan te boren.

 Voor veel bedrijven is dat moment nu! Zij zien kansen door oplossingen te bieden met hun diensten en producten. Gelukkig maar, want dat hebben we hard nodig!

Dankzij de regionale focus op een groene economie en samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen, richten veel oplossingen zich op slim en duurzaam gebruik van grondstoffen en het verminderen van CO2-uitstoot.

In deze onrustige tijd wordt dus gewoon gebouwd aan de circulaire economie. Lang vond ik dit een vage term. Hoe ziet dat eruit? Bij hergebruik en reparatie kan iedereen zich iets voorstellen, maar een grootschalige circulaire economie blijft abstract. Nu ontstaat die nieuwe economie onder onze ogen, met het bedrijfsleven als grote motor. Bedrijven verwerken autobanden tot chemicaliën en materialen, maken verpakkingen van 100 procent plantaardig en circulair materiaal, en produceren waterstof uit duurzame elektriciteit en water.

Bedrijven grijpen de kansen van de circulaire economie en bieden daarmee een krachtig antwoord op klimaatverandering, grondstoffenschaarste en economische instabiliteit. Door materialen en grondstoffen te hergebruiken en afval te minimaliseren, verkleinen zij onze ecologische voetafdruk en bevorderen ze duurzame groei. Dat is wat we nodig hebben.

Zo wordt de vage term ‘circulaire economie’ dankzij bedrijven concreter. Maar het gaat niet alleen om grondstoffen en materialen; ook nieuw gedrag is essentieel. Traditionele consumptiepatronen van kopen, gebruiken en weggooien moeten plaatsmaken voor hergebruik, reparatie en recycling. Consumenten kunnen bijdragen door te kiezen voor duurzame producten en diensten. Overheden kunnen dit ondersteunen met regelgeving, financiële prikkels en het belonen van duurzame keuzes.

 Kortom, in een circulaire economie hebben we allemaal een taak. We kunnen allemaal wat doen. En dat is leuk, want diep van binnen wil iedereen bijdragen aan een betere wereld. Door het beeld van een circulaire economie duidelijker te schetsen, wordt dat voor iedereen mogelijk. Je kunt het handelingsperspectief noemen. Nog liever noem ik het: samen bouwen.

Dus handen uit de mouwen en bouwen!

Nienke Homan is voorzitter van de VNCI

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste industrienieuws uit de Eemsdelta direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Gelukt, je bent ingeschreven. Veel leesplezier!