Selecteer Pagina

A Signs & Safety

door | 1 jun, 2024 | Bedrijveninfo

Wereldwijde uniformiteit in veiligheidsmarkeringen

Veiligheid vergroten door harmonisatie en uniformiteit. Dat zijn de winstpakkers van de nieuwe ISO-normen 20560-1 en 20560-2 voor leiding- en tankmarkeringen. In gesprek met Marnix Arentsen, directeur van A Signs & Safety, over de waarde van duidelijke markering, de nieuwe ISO-normen en zijn advies aan bedrijven tijdens de overgangsfase. 

Tekst: Jeanette van Swaal

A Signs & Safety, expert in veiligheidsmarkeringen voor BRZO-plichtige installaties in sectoren zoals de (petro)chemie, offshore en waterzuivering, verhoogt de veiligheid door duidelijke markeringen. Het biedt een complete service voor zijn klanten, van advies en ondersteuning tot de levering en installatie van materialen. Arentsen legt uit: “Wij zijn in staat om alles te ontwerpen en te produceren wat onze klanten nodig hebben. Onze monteurs zijn niet alleen verantwoordelijk voor de installatie, maar zijn ook uitgerust met de nieuwste kennis van relevante normen, wetgeving en materialen. Dit is cruciaal, omdat niet alle materialen geschikt zijn voor elke toepassing, zoals in de havengebieden waar specifieke materialen vereist zijn.” Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid tot het afsluiten van onderhoudscontracten. Arentsen: “Periodiek evalueren we met een veiligheidskundige of de markeringen nog duidelijk zijn en aan de wet voldoen, waarna we een gedetailleerd rapport met aanbevelingen en actieplan opstellen.”

Stickers online bestellen en zelf monteren lijkt misschien een aantrekkelijke optie voor sommige bedrijven, maar Arentsen benadrukt dat het uitbesteden van markeringen en signaleringen een veilige keuze is. “Dit is niet alleen efficiënter en kostenbesparend op de lange termijn, maar we delen ook de aansprakelijkheid. Bovendien biedt A Signs & Safety ondersteuning bij eventuele vragen en verzoeken van controlerende instanties.”

ATEX-oplossingen

Arentsen licht toe welke specifieke oplossingen A Signs & Safety biedt voor ATEX-zoneringen, een essentiële veiligheidsmaatregel binnen de industrie waar veel bedrijven mee worstelen. “Bij ATEX-zoneringen duiden we gebieden aan waar een verhoogd explosierisico bestaat. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar gereedschappen zoals een boormachine mee te nemen of werkzaamheden met open vuur uit te voeren”, zegt Arentsen. Hij vervolgt: “Wij gebruiken vaak belijning om deze zones af te bakenen, maar er zijn meer mogelijkheden. Onlangs hebben we voor een opdrachtgever een fabrieksplattegrond ontworpen waarop de ATEX-gezoneerde delen duidelijk zijn aangegeven. Dit zorgt voor een helder en praktisch overzicht, wat direct bijdraagt aan de veiligheid op de werkvloer.”

Uniforme veiligheidsnorm

Het markeren van leidingen en tanks met gevaarlijke stoffen is zowel nationaal als internationaal verplicht. De nieuwe ISO-normen 20560-1 en 20560-2 zorgen voor een gestandaardiseerde aanpak. Arentsen legt uit: “De oude NEN 3050 norm uit 1962, hoewel breed geadopteerd in Nederland en België, leidde dit internationaal tot verwarring door verschillen in kleurgebruik, zoals het Duitse gebruik van rood voor stoomleidingen, wat in Nederland brandblusleidingen aanduidt. Deze verwarring kon tot onveilige situaties leiden. Vanwege de groeiende behoefte aan uniformiteit heb ik me binnen de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie sterk gemaakt voor een internationale norm. Het was een grote uitdaging, maar het is gelukt om deze wereldwijd te implementeren, wat een significante impact heeft op de veiligheid.”

Normverschillen

Wat concreet is veranderd ten opzichte van de oude norm, wordt door Arentsen duidelijk uitgelegd: “Onder de oude NEN 3050 norm werden gevaarlijke stoffen geclassificeerd in negen categorieën. Stoom, bijvoorbeeld, viel buiten deze categorieën, maar kan bij lekkage toch gevaarlijk zijn als je er direct onder loopt, gezien de hoge temperaturen.” Hij voegt toe: “Met de nieuwe normering is het nu toegestaan om algemene pictogrammen te gebruiken, zoals die voor hoge temperaturen.” Over de kleuren zegt hij: “Deze zijn grotendeels hetzelfde gebleven, met uitzondering van de gele kleur voor gasleidingen uit de NEN 3050, die nu zilvergrijs is geworden.”

Overgangsadvies

Arentsen erkent de waarde van de nieuwe ISO-normen maar benadrukt ook dat bestaande leiding- en tanksignalisatie die reeds voldoet aan EU-richtlijnen niet per se vernieuwd hoeft te worden. Zijn advies hierin is: “Alle markeringen nu vervangen zijn significante investeringen. Als de tank- en leidingmarkering voldoet aan de Europese regelgeving door de ISO 20560 of de NEN3050 te volgen, is een onmiddellijke upgrade niet noodzakelijk. Het wordt complexer wanneer je op een locatie met meerdere fabrieken een nieuwe faciliteit bouwt. In zo’n geval is het aan te raden de nieuwe normen te volgen voor de nieuwe fabriek.” In deze situatie is het dan wel belangrijk om heel duidelijk de verschillen te communiceren naar medewerkers. Arentsen: “Communicatie naar medewerkers is dan cruciaal om de veiligheid te waarborgen. Samengevat: uniformiteit is een mooi goed, maar bij renovaties raad ik dus aan de oude normen zo lang mogelijk te handhaven. Het goed informeren van mensen over de verschillen is dan wel essentieel voor de veiligheid.”

Strategische locatie

A Signs and Safety, gevestigd in Duiven, bedient naast veel klanten in de Rotterdamse Haven ook belangrijke chemische centra zoals Chemiepark Delfzijl, Chemelot in Geleen, en de havens van Amsterdam, Terneuzen, en Antwerpen. Waarom Duiven? “Vanuit Duiven zijn we overal binnen twee uur. Bovendien biedt de nabijheid van Noord-Nederland, waar mijn vrouw vandaan komt, strategische voordelen voor marktontwikkeling in die regio”, besluit Arentsen. 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste industrienieuws uit de Eemsdelta direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Gelukt, je bent ingeschreven. Veel leesplezier!