Selecteer Pagina

Hogeschool Utrecht

door | 1 jun, 2024 | Bedrijveninfo

Samen de regio ontwikkelen

De huidige, snel veranderende wereld vraagt om andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Dat betekent dus ook wat voor de inhoud van opleidingen. Bij Hogeschool Utrecht en technische dienstverlener Litecad zijn ze zich daar goed van bewust. Samen ontwikkelen ze interessante nieuwe opleidingen, specifiek voor de uitdagingen van nu. 

Tekst: Kim de Booij

De uitdagingen van nu bevinden zich voor een belangrijk deel in de energietransitie. “Veel industrieën in de Eemsdelta en daarbuiten zijn druk doende om de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie te maken”, bevestigt Arjan Poppema van Litecad. “Een belangrijk kenmerk van deze transitie is dat je die als bedrijf niet in je eentje kunt maken. Daar heb je allerlei stakeholders bij nodig. Dit vraagt om ondernemingsgezindheid, flexibiliteit en samenwerking.”

Samenwerken en analyseren

“De trend van ketensamenwerking zien we inderdaad al geruime tijd”, bevestigt Michel Grijpink van Hogeschool Utrecht. “Het is een belangrijk onderdeel van onze opleidingen. Daarnaast is nog een ander aspect van groot belang: het omgaan met een snel veranderende wereld met veel variabelen en steeds complexere systemen. De competentie ‘analyseren’ is daarom ook een belangrijk aandachtsgebied in onze opleidingen. We leren deelnemers hoe ze in steeds complexere omgevingen de juiste afwegingen kunnen maken.”

Wat is profit?

Die afwegingen zitten hem niet meer alleen in financiële winstgevendheid, brengt Grijpink vervolgens ter sprake. “Profit drukte je voorheen uit in geld, maar tegenwoordig wordt profit anders gedefinieerd. Nu vallen hier ook zaken als milieu, omgeving, leefbaarheid, imago en een gezonde werk-privébalans onder. Vroeger was winst dus heel makkelijk: dit levert het op. Maar wat een investering nu oplevert, kent meerdere vormen van betekenis. Dat maakt beslissingen een stuk complexer en winst minder tastbaar.”

Twaalf jaar samen

Poppema ziet hoe dergelijke aandachtspunten goed aansluiten op de actuele bedrijfswereld. “Dat is ook precies de reden waarom we twaalf jaar geleden zijn gaan samenwerken. In de basis wilden we vooral onze Litecad’ers goede opleidingen aanbieden zodat we nu en in de toekomst de juiste professionals konden aanbieden, onder meer voor de energietransitie. Maar gaandeweg kwam er ook eenzelfde opleidingsbehoefte vanuit onze klanten.”

Continue ontwikkeling

De opleidingen vinden inmiddels gretig aftrek. “Jaar in, jaar uit kennen we een mooie bezetting, zonder dat we er campagne voor moeten voeren”, constateert Poppema. “Ik denk dat het succes voor een belangrijk deel te danken is aan de continue ontwikkeling van onze opleidingen. We blijven ze finetunen en afstemmen op de wensen uit de markt.”

Mbo, hbo, wo

Die markt vraagt om een grote verscheidenheid aan professionals, van mbo-, tot hbo- en wo-niveau. Poppema: “Voor iedere techneut ligt momenteel een walhalla aan kansen voor het grijpen. Zeker voor mbo’ers is er in de Eemsdelta een groot aanbod aan mooie groeibanen. Samen met HU bieden we opleidingen voor alle niveaus. Voor de mbo’er die wil doorgroeien en de hbo- of wo’er die zich verder wil specialiseren.”

Integraal Manager Energietransitie

Een voorbeeld van zo’n specialisatie is de opleiding Integraal Manager Energietransitie. “De energietransitie vereist van medewerkers nieuwe competenties en een breed scala aan vaardigheden”, legt Grijpink uit. “Deze nieuwe opleiding speelt hierop in door deelnemers te voorzien van kennis over duurzame technologieën en het ontwikkelen van competenties in projectmanagement, beleidsontwikkeling en innovatie. Met een focus op interdisciplinaire samenwerking en adaptief leiderschap, bereidt deze opleiding professionals voor op de dynamische uitdagingen van de energietransitie.”

Fit for the job

“Onze samenwerking in het ontwikkelen van dergelijke opleidingen is organisch”, gaat Grijpink verder. “Het begint vaak bij een vraag vanuit de markt. Daar ontwikkelen we dan een maatwerkopleiding voor. Wij met onze expertise als opleider en Litecad met hun kennis van de regio. We zijn kritisch naar elkaar en dat is onze kracht. Zo blijven we ontwikkelen en verbeteren met een gemeenschappelijk doel voor ogen: de regio fit for the job houden.”

Wijze uil

Ligt daar tegenwoordig een grotere uitdaging dan voorheen? In de techniek hoor je namelijk vaak dat het kennisniveau daalt doordat de echte vakmensen met pensioen gaan en de nieuwe generatie onvoldoende kennis bezit. “Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest”, antwoordt Grijpink daarop. “Het gaat niet zozeer om de basisopleiding, maar vooral om het behouden van een gezonde personeelsformatie, het faciliteren van kennisoverdracht en het investeren in bijscholing. Dat zouden we in Nederland nog meer moeten doen.”

Traineeships

De vraag naar high potentials is groot; we zoeken ze in alle werelddelen. Litecad biedt een intensief ontwikkelprogramma aan, inclusief taalcursus. Na een aantal jaren traineeship via Litecad gaan de deelnemers vast bij jouw bedrijf aan de slag.

Kruisbestuiving

In de basis gaf HU specifiek opleidingen voor Litecad. Later groeide dat uit naar een bredere doelgroep van bedrijven. Het grote voordeel: kruisbestuiving. De deelnemers delen hun ervaringen en trekken samen op in uitdagingen. Engineers, installateurs, eindgebruikers, samen vormen ze een waardevolle keten. 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste industrienieuws uit de Eemsdelta direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Gelukt, je bent ingeschreven. Veel leesplezier!