Selecteer Pagina

Deltalinqs gematigd positief over Hoofdlijnenakkoord

door | 23 mei, 2024 | op Europoort Kringen

Hoofdlijnenakkoord

Foto: Pierre Crom

De aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het realiseren van de klimaatambities zijn positieve punten uit het Hoofdlijnenakkoord, stelt Deltalinqs. De ondernemersvereniging waarschuwt echter dat het akkoord ‘niet op alle punten even concreet en realistisch’ is.

“Wij zijn positief over het voornemen om te komen tot gerichte investeringen per regio om daarmee het ondernemingsklimaat te verbeteren. Daarbij is specifieke aandacht nodig voor het Rotterdamse haven en industrieel complex, als belangrijke motor voor onze huidige en nieuwe economie”, verklaart voorzitter Victor van der Chijs van Deltalinqs.

Herbevestigd

Deltalinqs is er over te spreken dat het wettelijke doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 wordt herbevestigd, het Klimaatfonds blijft behouden en de maatwerkaanpak wordt voortgezet. Ook noemt Van der Chijs het ‘verstandig’ dat wordt afgezien van een extra CO2-heffing bovenop het ETS-systeem.

Concrete onderbouwing Hoofdlijnenakkoord

Tegelijkertijd biedt het akkoord geen concrete oplossingen met financiële dekking voor nijpende problemen als de te hoge nettarieven en de netcongestie. Ook wijst Deltalinqs erop dat energietransitieprojecten in de Rotterdamse haven vertraging oplopen vanwege het stikstofprobleem. Hiervoor is slechts een kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig, en na realisatie leiden de projecten vaak tot CO2- en NOX-reductie. In Rotterdam valt 35 procent van de landelijke CO2-doelstelling te realiseren. De industrie draagt volgens Deltalinqs slechts 2 procent bij aan de landelijke stikstofdepositie. “Zolang een substantiële daling van de stikstofdepositie in de agrarisch sector uitblijft, zal Nederland nog jarenlang niet kunnen voldoen aan de doelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De energietransitie in de Rotterdamse industrie kan hier niet op wachten”, vindt Van der Chijs.

Zie ook: Deltalinqs benadert informateurs

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste industrienieuws uit de Eemsdelta direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Gelukt, je bent ingeschreven. Veel leesplezier!